Privacybeleid voor Handelsconsultancy.nl

Inleiding

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe wij de informatie die wij van onze leads ontvangen, verzamelen, gebruiken, en beschermen. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met de voorwaarden van dit privacybeleid.

1. Verzameling van Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen:
– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Bedrijfsnaam
– Functietitel
– Informatie over uw bedrijf en zakelijke behoeften

2. Doeleinden van Gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Het verstrekken van informatie over onze diensten
– Het beantwoorden van uw vragen en verzoeken
– Het verbeteren van onze diensten en website
– Het verstrekken van nieuwsbrieven en marketingmateriaal (indien u hiervoor toestemming heeft gegeven)
– Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Grondslagen voor Gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
– Uw toestemming
– De noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
– De noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting
– Ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden en verbetering van onze diensten

4. Delen van Persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens delen met vertrouwde partners die ons helpen bij het uitvoeren van onze diensten. Deze partners zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

5. Beveiliging van Gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Onze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast aan de nieuwste technologieën en best practices.

6. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn zullen wij uw gegevens op een veilige manier verwijderen.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om:
– Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
– Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren
– Uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen
– Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
– Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken

8. Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via:

www.Handelsconsultancy.nl
E-mail: info@handelsconsultancy.nl
Telefoon: 0031-611287418

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te controleren op eventuele updates.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 9 juli 2024.