Hoe ga je als gemeente om met een vastgoedportefeuille?

Er zijn verschillende redenen waarom gemeenten ervoor kiezen om hun vastgoed te verkopen. Zo kan het zijn dat bepaalde gebouwen niet meer courant zijn, of dat er behoefte is aan investeringen in andere projecten (niet-strategisch vastgoed). Ook kan het zijn dat gemeenten hun vastgoed willen verkopen om financiële redenen (bv. duurzaamheidsaspect). Wat de reden ook is, het is belangrijk dat gemeenten bij de verkoop van hun vastgoed zorgvuldig te werk gaan en risico’s in beeld brengen.

Specialisatie

Handelsconsultancy is gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot vastgoed en grondzaken. Eén van de onderwerpen waar wij ons op richten is de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Gemeenten hebben vaak een aanzienlijke vastgoedportefeuille in hun bezit, variërend van kantoren tot sportaccommodaties.

Bewustwording van de waarde van gemeentelijk vastgoed en de belangen van betrokken partijen

Wij vinden het belangrijk dat gemeenten zorgvuldig omgaan met hun vastgoedportefeuille. Dit betekent dat gemeenten zich bewust moeten zijn van de waarde van hun vastgoed en de belangen van betrokken partijen, zoals huurders en omwonenden. Als specialisten kunnen wij gemeenten helpen bij het maken van de juiste keuzes bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed, rekening houdend met zowel privaatrechtelijke maar ook publieksrechtelijke kanten van het vraagstuk.

De vastgoedportefeuille in kaart brengen

Handelsconsultancy helpt gemeenten bij het in kaart brengen van hun vastgoedportefeuille en bij het bepalen welke gebouwen nog nodig zijn. Daarnaast kunnen wij gemeenten adviseren over de waarde van hun vastgoed en het maken van de juiste keuzes bij de verkoop ervan. Dit alles gebeurt altijd in nauw overleg met de gemeente en met respect voor de belangen van betrokken partijen.

Uw casemanager

Wanneer u als gemeente bezig bent met het evalueren van de vastgoedportefeuille en kijkt waar u eventueel gebouwen en gronden kunt verkopen, kunt u Handelsconsultancy als casemanager inschakelen. Tijdens een project werken wij nauw samen met uw gemeente en andere betrokken partijen, zoals makelaars en taxateurs. Op deze manier kunnen wij een integrale aanpak bieden die leidt tot de beste resultaten.

Wat doen wij als interim casemanager gemeentelijk vastgoed?

Als casemanager gemeentelijk vastgoed zijn wij verantwoordelijk voor het coördineren en regisseren van de verkoop en het beheer van het gemeentelijk vastgoed.

Onze taken als casemanager gemeentelijk vastgoed kunnen onder andere zijn:

  • het opstellen van verkoopplannen;
  • het begeleiden van aanbestedingsprocedures;
  •  het onderhandelen over de verkoop van vastgoed;
  • het opstellen van contracten;
  • het adviseren van het bestuur;

Ook kunnen wij als casemanager fungeren als aanspreekpunt voor kopers en huurders van gemeentelijk vastgoed. Een belangrijke taak van de casemanager gemeentelijk vastgoed is het optimaal benutten van het gemeentelijk vastgoed. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om het vastgoed zo efficiënt en duurzaam mogelijk te gebruiken. Daarnaast zijn wij als casemanager verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en de veiligheid van het vastgoed en voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Meer weten?

Bent u als gemeente geïnteresseerd in onze diensten op het gebied van vastgoed en grondzaken, of heeft u vragen over de verkoop van gemeentelijk vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op. Samen zorgen wij voor een zorgvuldige en succesvolle verkoop van uw vastgoed.

    Deel deze post