De rol van het privaatrecht versus publiekrecht bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed

Wanneer u als gemeente ervoor kiest om vastgoed te verkopen, komt u in aanraking met zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen private partijen, zoals bijvoorbeeld de koper en de verkoper van het vastgoed. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger en is van belang voor de gemeente als overheidspartij.

De rol van het privaatrecht

Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed speelt het privaatrecht vooral een rol bij het opstellen van de verkoopovereenkomst. Hierin worden afspraken vastgelegd over de koopsom, de overdracht van het vastgoed en eventuele garanties. Ook kan het privaatrecht van belang zijn bij de onderhandelingen met de koper over bijvoorbeeld de prijs en de voorwaarden van de verkoop.

De rol van het publiekrecht

Het publiekrecht komt vooral om de hoek kijken bij de voorbereiding en uitvoering van de verkoop. Als gemeente dient u namelijk rekening te houden met regels en procedures uit het publiekrecht, zoals het bestemmingsplan, vergunningen, en milieu- en bouwvoorschriften. Ook moet u als gemeente voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Publiekrechtelijke aspecten om rekening mee te houden

Daarnaast zijn er nog andere publiekrechtelijke aspecten om rekening mee te houden, zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten. Deze wet geeft de gemeente het recht om als eerste een bepaald perceel te kopen of te laten kopen als dit bijdraagt aan een goed ruimtelijk beleid. Ook kan de gemeente te maken krijgen met erfdienstbaarheden of andere beperkingen die voortkomen uit het publiekrecht.

Raakvlak

Kortom, bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed is er sprake van een belangrijk raakvlak tussen het privaatrecht en publiekrecht. Het is daarom van belang dat gemeenten zich bewust zijn van beide rechtsgebieden en zich laten bijstaan door gespecialiseerde adviseurs. Zo kan de verkoop van gemeentelijk vastgoed op een zorgvuldige en succesvolle manier worden uitgevoerd.

Specialisatie

Handelsconsultancy is gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot vastgoed en grondzaken. Eén van de onderwerpen waar wij ons op richten is de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Gemeenten hebben vaak een aanzienlijke vastgoedportefeuille in hun bezit, variërend van kantoren tot sportaccommodaties.

Meer weten?

Bent u als gemeente geïnteresseerd in onze diensten op het gebied van vastgoed en grondzaken, of heeft u vragen over de verkoop van gemeentelijk vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op. Samen zorgen wij voor een zorgvuldige en succesvolle verkoop van uw vastgoed.

Deel deze post