De rol van het privaatrecht versus publiekrecht bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed

Wanneer u als gemeente ervoor kiest om vastgoed te verkopen, komt u in aanraking met zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen private partijen, zoals bijvoorbeeld de koper en de verkoper van het vastgoed. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger en is van belang voor […]