De rol van het privaatrecht versus publiekrecht bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed

Wanneer u als gemeente ervoor kiest om vastgoed te verkopen, komt u in aanraking met zowel het privaatrecht als het publiekrecht. Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen private partijen, zoals bijvoorbeeld de koper en de verkoper van het vastgoed. Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger en is van belang voor […]

Hoe ga je als gemeente om met een vastgoedportefeuille?

Er zijn verschillende redenen waarom gemeenten ervoor kiezen om hun vastgoed te verkopen. Zo kan het zijn dat bepaalde gebouwen niet meer courant zijn, of dat er behoefte is aan investeringen in andere projecten (niet-strategisch vastgoed). Ook kan het zijn dat gemeenten hun vastgoed willen verkopen om financiële redenen (bv. duurzaamheidsaspect). Wat de reden ook […]